Press "Enter" to skip to content

Kích Thước Phổ Biến Của Thảm Sticky Mat G-star

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại thảm sticky mat với nhiều kích thước đa dạng. Tùy vào mục đích sử dụng cũng như vị trí sử dụng mà các khách hàng sẽ sử dụng thảm sticky mat với các kích thước khác nhau.
Thảm sticky mat G-star được sản xuất thành 4 loại kích thước chính :

Kích thước phổ biến của thảm sticky mat G-star

4 kích thước phổ biến của thảm sticky mat G-star

  • Kích thước 18 x 46 inch (46 x 117 cm)

Thảm sticky mat 18 x 46 inch có kích thước khá nhỏ, thường được đặt ở lối ra vào dài nhưng có hành lang hẹp.

  • Kích thước 25 x 45 inch (64 x 114 cm)

Kích thước này rộng hơn, thường được đặt ở các lối ra vào hoặc ngay dưới chân công nhân làm việc.

  • Kích thước 46 x 36 inch (117 x 90 cm)

Tấm lớn 46 x 36 inch được sử dụng nhiều trong các phòng sạch lắp ráp điện tử có nhiều công nhân và xe hàng di chuyển liên tục, thảm sẽ bắt bụi tốt hơn trên một diện tích rộng.

  • Kích thước phổ biến 36 x 24 inch (90 x 60 cm)

Thảm sticky mat 90 x 60 cm có kích thước vừa phải dạng hình chữ nhật, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng tại nhiều vị trí như:

  • Cửa ra vào phòng thay đồ
  • Cửa ra vào phòng sạch
  • Cửa ra vào phòng nguyên vật liệu
  • Cửa ra vào phòng tẩy trùng   
Thảm sticky mat 90x60 cm được đặt ở phòng thay đổ của phòng sạch

Thảm sticky mat được đặt ở phòng thay đồ
 Thảm sticky mat G-star được sản xuất linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng với các kích thước đa dạng, phù hợp với mục đích sử dụng khác nhau của khách hàng.

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: